Mogelijkheden

Aanpassingen realiseren in verband met lichamelijke beperkingen

Zowel op basis van de wet WMO alsook eigen initiatief (en kosten voor eigen rekening) kunnen wij zorgdragen voor het realiseren van de noodzakelijke voorzieningen en gewenste woningaanpassingen.
Van volledig (rolstoel)toegankelijk maken van de woning tot aanpassen van sanitaire voorzieningen, keuken, inbouwen van traplift, enz. in nauw overleg met de betrokken instanties en deskundigen.
Ons doel en onze uitdaging is het telkens om optimaal wooncomfort te realiseren zodat mensen, ondanks hun beperkingen, zo zelfstandig mogelijk kunnen (blijven) wonen. Alle hedendaagse technische voorzieningen kunnen we benutten om die zelfstandigheid zo lang mogelijk in stand te houden.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. U kunt Wmo-hulp aanvragen bij uw gemeente.

Aanpassingen (Klik voor een grote weergave) Toegang (Klik voor een grote weergave)

077 - 3985707 info@jvanhorck.nl - Tienrayseweg 9, Horst

Forwart internetbureau